Още уроци по математика за 7 клас

Цели изрази 22. Уравнението ǀax+bǀ=c
1. Тъждество и формулата (a±b)² 23. Уравнения, свеждащи се до линейни
2. Формулата (a±b)² /упражнение/ 24. Линейно параметрично уравнение
3. Формулите (a+b)(a-b) и (a±b)³ 25. Моделиране с линейни уравнения
4. Формулата a³±b³ 26. Задачи от движение
5. Упражнение на формулите 27. Задачи от работа
6. Разлагане чрез изнасяне и групиране 28. Задачи от капитал
7. Разл. чрез ф-ли за съкратено умножение 29. Задачи от сплави
8. Разлагане чрез комбинация от методи 30. Задачи към темата
9. Тъждествено преобразуване на изрази Еднакви триъгълници
10. Задачи към темата 31. Първи признак за еднаквост
Основни геометрични фигури 32. Втори признак за еднаквост
11. Точка, отсечка, лъч и ъгъл 33. Равнобедрен и равностранен триъг.
12. Съседни и противоположни ъгли 34. Симетрала на отсечка
13. Признаци за успоредност на 2 прави 35. Симетрала на отсечка /упражнение/
14. Успоредна права, свойства 36. Трети признак за еднаквост
15. Триъгълник и сбор на ъглите му 37. Перпендикуляр от точка към права
16. Външен ъгъл на триъгълник 38. Ъглополовяща на ъгъл
17. Задачи към темата 39. Построения с линия и пергел /част 1/
Уравнения 40. Построения с линия и пергел /част 2/
18. Числ. равенства и уравн. с 1 неизвестно 41. Постр. с линия и пергел /упражнение/
19. Еквивалентни уравнения 42. Построяване на триъгълник
20. Уравнението ax+b=0 43. Задачи към темата
21. Уравнението (ax+b)(cx+d)=0

 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Реклама

Виж ни през твоето устройство
Гледайте уроците на таблет, смартофон, смарт ТВ, e-reader и други.