Ще бъда

4 клас
математика
човекът и обществото
български език и литература
човекът и природата
изобразително изкуство

7 клас
математика
български език и литература
история и цивилизация
география и икономика
изобразително изкуство
биология и ЗО
химия и ООС
физика и астрономия

10 клас
математика
български език и литература
история и цивилизация
география и икономика
биология и ЗО
химия и ООС
физика и астрономия
етика и право

5 клас
математика
български език и литература
човекът и природата
история и цивилизация
география и икономика
изобразително изкуство

8 клас
математика
български език и литература
история и цивилизация
география и икономика
изобразително изкуство
биология и ЗО
химия и ООС
физика и астрономия

11 клас
математика
български език и литература
история и цивилизация
география и икономика
физика и астрономия
философия

6 клас
математика
български език и литература
човекът и природата
история и цивилизация
география и икономика
изобразително изкуство

9 клас
математика
български език и литература
история и цивилизация
география и икономика
изобразително изкуство
биология и ЗО
химия и ООС
физика и астрономия
психология и логика

12 клас
математика
български език и литература
история и цивилизация
география и икономика

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Реклама

Виж ни през твоето устройство
Гледайте уроците на таблет, смартофон, смарт ТВ, e-reader и други.