Още уроци по математика за 9 клас

Рационални изрази и уравнения 28. Преобразуване на изрази съдържащи квадратен корен /упражнение/
1. Цели рационални изрази /упражнение/ Ирационални уравнения
2. Рационални дроби 29. Ирационални у-ния с 1 радикал
3. Рационални дроби /упражнение/ 30. Ирационални у-ния с 2 радикала
4. Действия с рационални дроби 31. Ирационални у-ния с 2 радикала /упражнение/
5. Действия с рационални дроби /упражнение/ Подобни триъгълници
6. Преобразуване на рационални изрази 32. Пропорционални отсечки
7. Квадратно уравнение 33. Пропорционални отсечки /упражнение/
8. Квадратно уравнение /упражнение/ 34. Подобни триъгълници
9. Квадратен тричлен 35. Подобни триъгълници /упражнение/
10. Квадратен тричлен /упражнение/ 36. Признаци за подобност на триъгълници
11. Теореми на Виет 37. Признаци за подобност на триъгълници /упражнение/ – част 1
12. Теореми на Виет /упражнение/ 38. Признаци за подобност на триъгълници /упражнение/ – част 2
13. Уравнения от по-висока степен 39. Свойство на лицата на подобни триъгълници
14. Уравн. от по-висока степен /упражнение/ 40. Свойство на лицата на подобни триъгълници /упражнение/
15. Дробни уравнения /упражнение/ 41. Свойство на ъглополовящите в триъгълник
16. Задачи към темата (текстови) – част 1 42. Свойство на ъглополовящите в триъгълник /упражнение/
17. Задачи към темата (текстови) – част 2 Правоъгълен триъгълник
18. Задачи към темата (текстови) – част 3 43. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник – част 1
Системи уравнения 44. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник – част 2
19. Системи у-ния с 2 неизвестни 45. Питагорова теорема
20. Системи у-ния с 2 неизвестни /упражнение/ 46. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник /упражнение/
21. Системи у-ния от 2-ра степен с 2 неизвестни с 1 линейно у-ние 47. Тригонометрични функции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник
22. Системи у-ния от 2-ра степен с 2 неизвестни с 1 линейно у-ние /упражнение/ 48. Тригонометрични ф-ции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник /упражнение/
23. Системи у-ния от 2-ра степен с 2 неизвестни 49. Тригонометрични тъждества за тригонометричните ф-ции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник
24. Системи у-ния от 2-ра степен с 2 неизвестни /упражнение/ 50. Тригонометрични тъждества за тригонометричните ф-ции на остър ъгъл в правоъгълен триъгълник /упражнение/
Квадратен корен 51. Решаване на правоъгълен триъгълник
25. Квадратен корен 52. Намиране на елементите на равностранен и равнобедрен триъгълник
26. Квадратен корен /упражнение/ 53. Намиране на елементите на равнобедрен триъгълник и трапец
27. Преобразуване на изрази съдържащи квадратен корен 54. Намиране на елементите на равнобедрен триъгълник и трапец /упражнение/
55. Задачи към темата

 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Реклама

Виж ни през твоето устройство
Гледайте уроците на таблет, смартофон, смарт ТВ, e-reader и други.