Още уроци по математика за 8 клас

Квадратен корен Еднаквости
1. Рационални и ирационални числа 25. Транслация
2. Квадратен корен 26. Ротация
3. Действия с корени 27. Централна симетрия
4. Задачи към темата 28. Осева симетрия
Квадратно уравнение 29. Задачи към темата
5. Непълно квадратно уравнение Системи линейни у-ния с 2 неизвестни
6. Квадратно уравнение 30. Линейни уравнения с 2 неизвестни
7. Задачи към темата 31. Системи линейни уравнения
Вектор и средна отсечка 32. Системи лин. уравнения чрез събиране
8. Вектори 33. Задачи към темата (текстови)
9. Сбор и разлика на вектори С-ми лин. неравенства с 1 неизвестно
10. Произведение на вектор с число 34. Интервали и системи неравенства
11. Средна отсечка в триъгълник 35. Приложение на неравенства
12. Медицентър в триъгълник 36. Модулни неравенства
13. Средна отсечка в трапец 37. Задачи към темата
14. Задачи към темата (за вектори) Окръжност и многоъгълник
15. Задачи към темата (за средна отсечка) 38. Окръжност и допирателни
Функции 39. Взаимно полож. на окръжности, ъгли
16. Координатна система, функция 40. Връзка между хорди, дъги и ъгли
17. Графика на функция, задаване на функция 41. Вписан и периферен ъгъл
18. Права пропорционалност 42. Окръжност и ъгъл /упражнение/
19. Обратна пропорционалност 43. Геометрично място на точки
20. Линейна функция 44. Окръжност, описана около триъгълник
21. Графика на y=|ax+b| 45. Окръжност, вписана в триъгълник
22. Уравнение, неравенство и функция 46. Забележителни точки в триъгълник
23. Графика на y=ax² 47. Четириъгълник, вписан в окръжност
24. Задачи към темата (текстови) 48. Четириъгълник, описан около окръжност
49. Задачи към темата (за триъгълник)
50. Задачи към темата- част 1
51. Задачи към темата- част 2

 

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Реклама

Виж ни през твоето устройство
Гледайте уроците на таблет, смартофон, смарт ТВ, e-reader и други.